Monthly Archives: Maj 2018


Oczami psychologa

22

Maj 2018

Oczami psychologa

Proces tworzenia własnej lalki i budowania jej historii ujawnia w sposób symboliczny cechy twórcy, jego nieuświadomione dążenia, pragnienia i potrzeby. Dla terapeuty jest bogatym źródłem informacji o kliencie, jego sposobach przeżywania siebie i świata, pozwala poznać jego sposób interpretacji życiowych doświadczeń. Lalka może być narzędziem pozwalającym przyjrzeć się sobie i zdefiniować swoje potrzeby, jednak w dużej mierze zależy to od wyjściowego poziomu wglądu uczestnika oraz...

Read More...

Read More


Adopcja lalek

21

Maj 2018

Adopcja lalek

„Kim jesteś?” –  To zdanie zwykle jest kluczowe w procesie tworzenia lalki. Pada ono po etapie własnoręcznego wykonania lalki, tuż przed opowiedzeniem jej historii. Nierozerwalnie wydaje się powiązane z procesem  budowania lalki, wręcz jako kontynuacja etapu jej tworzenia. Pytanie to okazuje się niezwykle istotne w nadaniu lalce tożsamości. Prowadzi do określenia cech jej charakteru i wyglądu. Nazwania tego, co podczas wykonywania lalki sprawia wrażenie mechanicznej,...

Read More...

Read More


Lalki metodą arteterapeutyczną

18

Maj 2018

Lalki metodą arteterapeutyczną

Refleksje po przeprowadzeniu warsztatów z grupą osób bezrobotnych uczestników CIS, w ramach projektu  realizowanego przez Teatr Grodzki. W ramach przedsięwzięcia przeprowadziłam pięć dwugodzinnych warsztatów, podczas których zostały wykorzystane techniki teatru lalek, a także techniki związane z psychodramą i dramą. Zastosowane podczas pierwszych zajęć ćwiczenia miały na celu zintegrowanie grupy, zbudowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i gotowości do współpracy. Następnie rozpoczął się proces tworzenia lalek, ich indywidualizacji,...

Read More...

Read MoreBlog Grupy 2
Accessibility
Accessibility